Default welcome msg!

 Kundeservice 11-16 tel. 71 747 081 - info@capida.dk
 • Kundtjänst 

  info@capida.se - alltid öppen

 • Handla tryggt och säkert

  med KLARNA

 • Fri frakt vid Köp över 399,-

  Snabb Leverans med POSTNORD

 • Prisgaranti

  Prismatching på alla varor

 • Kundtjänst

  info@capida.se

 • Handla tryggt och säkert

  med KLARNA

Allmänna upplysningar

Capida ApS
Organisationsnummer: 502083-8453

Capida. Se
Webshoplagret
Pumpvägen 2
24393 Höör  

Tel: (+46) 084 468 05 23 (9.30-12.30)
info@capida.se
Etableringsår 2014

Betalning

Capida.se accepterar följande betalningsmetoder

 • KLARNA CHECKOUT

OBS! Kontoöverföring täcks inte av de danska återkravsreglerna

Inga avgifter debiteras vid användning av dankort eller visadankort. Avgiften för att utnyttja de andra betalkorten och betalningsmetoderna fastställs av PSB.

Betalningen dras inte från ditt konto förrän varan avsänds.

Vi har krypterat alla dina kortupplysningar med det s.k. SSL (Secure Socket Layer)-protokollet. Det innebär att obehöriga inte kan avläsa ditt kortnummer eller annan information under transaktionen med PBS.

Vi drar inga pengar för köpet innan varorna har avsänts fysiskt från vårt lager.

Leverans

Alla order över kr. 399,- sänds fraktfritt med Post Nord.

Leveringstiden för varan är 1–3 dagar

Vi levererar till Hele Sverige.

För korrekt leveranstid förutsätts dock att Post Nord levererar nästföljande dag. Om det uppstår förseningar hos Post Nord, kommer dessa att i motsvarande grad försena leveransen i förhållande till det önskade leveransdatumet. Capida.dk frånsäger sig allt ansvar för förseningar hos Post Danmark. Vid mycket försenade (flera dagar) eller inte levererade order, skickar vi naturligtvis en ny försändelse.

Om du ångrar ditt köp (ångerrätt)

Du har 14 dagars ångerrätt när du handlar hos oss.

Ångerrättsperioden upphör 14 dagar efter den dag när du:

 • a) har mottagit din vara
 • b) får den sista varan i din fysiska ägo, när det rör sig om ett avtal om flera olika varor som har beställs i en order och som levereras separat
 • c) får det sista partiet, eller den sista delen i din fysiska ägo, när det rör sig om ett avtal om leverans av en vara som består av flera partier eller delar

Du ska inom 14 dagar från mottagandet ge oss beskedet om du ångrar ditt köp. Beskedet lämnas genom att skicka ett e-postmeddelande till info@capida.dk. I meddelandet ska du göra oss tydligt uppmärksamma på att du önskar utnyttja din ångerrätt.

Du kan inte ångra köpet genom att endast neka att ta emot varan utan att samtidigt ge oss tydlig information om detta.

Vi drar inga pengar för köpet innan varorna har avsänts fysiskt från vårt lager.

Returnering

Du ska sända din order i retur till oss utan onödig fördröjning och senast 14 dagar efter att du har meddelat oss att du önskar ångra ditt köp. Du ska betala de direkta utgifterna i samband med återleveransen av varan.

Vid returnering är du ansvarig för att varan är förpackad på ett godtagbart sätt.

Du bär risken för varan från tidpunkten för varans leverans.

Varor som inte omfattas av ångerrätten

Följande varutyper omfattas inte av ångerrätten:

 • 1. Leverans av varor som tillverkats enligt användarens specifikationer eller som har en tydligt personlig prägel,
 • 2. Leverans av varor som kan förväntas att försämras eller åldras snabbt,
Varans skick när du sänder den i retur

Du ansvarar endast för eventuell minskning av varans värde som orsakats av annan hantering än vad som krävs för att undersöka varans slag, egenskaper och det sätt som den fungerar på. Med andra ord – du kan pröva varan på samma sätt som om du hade prövat den i en fysisk butik.

Om varan har prövats utöver vad som beskrivs ovan, betraktar vi den som använd. Detta betyder att du endast får en del eller inget alls av köpesumman tillbaka om du ångrar ditt köp, oberoende av varans handelsmässiga värde.

För att få hela köpesumman tillbaka måste du alltså göra på samma sätt som i en fysisk butik. Du får pröva varan, men inte ta den bruk på riktigt.

Återbetalning av köpesumman

Om du ångrar ditt köp, får du naturligtvis tillbaka det belopp som du har betalt till oss. I händelse av en värdeminskning som du har orsakat, dras denna ifrån köpesumman.

Om du utnyttjar din ångerrätt, återbetalar vi alla betalningar som vi fått från dig, inklusive leveranskostnader (dock inte extra omkostnader som tillkommit genom ditt eget val av annan leveransform än den billigaste formen av standardleverans som vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum då vi mottagit meddelande om ditt beslut att ångra detta avtal. Vi genomför en sådan återbetalning med samma betalningsmetod som du använde vid den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har samtyckt till någon annan.

Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har mottagit varan i retur, om du inte innan dess har uppvisat dokumentation på att ha returnerat den.

Om du ångrar köpet, ska varan sändas till:
Capida. Se
Webshoplagret
Pumpvägen 2
24393 Höör

Vad ska jag skicka med vid returen?

Du ska bifoga en kopia av orderbekräftelsen.

Notera! Vi tar inte emot paket som sänts per postförskott.

Om det är något fel på varan (reklamationsrätt)

Konsumentköplagens regler tillämpas vid varuköp.

När du handlar på www.capida.se har du givetvis 3 års reklamationsrätt. Det betyder att du antingen kan få varan reparerad, utbytt, pengarna tillbaka eller avdrag på priset, beroende på den faktiska situationen.

Naturligtvis krävs att reklamationen är berättigad och att bristen inte har uppstått som följd av felaktig användning av produkten eller annat skadeorsakande beteende.

Hur snabbt måste jag reklamera?

Du ska reklamera inom ”rimlig tid” efter att du har upptäckt bristen hos varan. Om du reklamerar inom två månader efter att bristen har upptäckts, kommer reklamationen alltid att vara inom tidsfristen.

Om reklamationen är berättigad återbetalar vi naturligtvis dina (rimliga) fraktkostnader. Detta måste godkännas i förväg

Varan sänds till:

Capida. Se
Webshoplagret
Pumpvägen 2
24393 Höör  

Vi behöver följande information när du sänder varan till oss

När du returnerar varan, ber vi dig att beskriva problemet så detaljerat som möjligt.

Notera! Vi tar inte emot paket som sänts per postförskott eller liknande.

Kom ihåg att varan alltid ska sändas tillbaka i ett ordentligt emballage, och kom ihåg att få ett kvitto på avsändandet, så att vi kan betala tillbaka dina fraktkostnader.

Vad gör vi med dina personliga upplysningar (persondatapolicy)

För att du ska kunna ingå avtal med oss, behöver vi följande upplysningar från dig:
Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress

Vi genomför registreringen av dina personuppgifter i syfte att kunna leverera varan till dig.

Personuppgifterna registreras hos Capida Aps och bevaras i fem år, varefter de raderas.

När vi samlar in personuppgifter via vår webbplats säkerställer vi att det alltid sker genom att du lämnar ditt uttryckliga medgivande, så att du får kännedom om exakt vilka uppgifter som samlas in och i vilket syfte.

Ledningen och redovisningsavdelningen på Capida Aps har tillgång till de uppgifter som registreras om dig.

Dataansvarig på www.Capida.se är Carsten Jensen

Vi lagrar inte kunduppgifter krypterat.
Vi överför inte kunduppgifter krypterat.

Uppgifter som lämnats till www.capida.se ges inte vidare och säljs inte på något sätt till tredje man, och vi registrerar inga känsliga personuppgifter.

Som registrerad hos Capida Aps har du alltid rätt att göra invändningar mot registreringen. Du har också rätt att få veta vilka upplysningar som finns registrerade om dig. Dessa rättigheter har du enligt Persondatalagen. Frågor i samband med detta ställs till Capida Aps via e-postadressen info@capida.se

Reklamation

Om du vill reklamera ditt köp, ska detta göras via info@capida.se Om vi inte lyckas att hitta en lösning, kan du lämna in en reklamation till relevant myndighet inom området, om villkoren för detta är uppfyllda.

Ångerformulär

(detta formulär fylls endast i och returneras om du vill åberopa ångerrätten)

Till:

Capida.se
Webshoplagret
Pumpvägen 2
24393 Höör  

info@capida.se

Jag/vi meddelar härmed att jag/vi önskar åberopa ångerrätten i samband med mitt/vårt köpeavtal om följande varor/leverans av följande tjänster.

Beställt den _________/mottaget den __________

Namn:            ___________________________________

Adress:          ___________________________________

Postnr. Ort:    ___________________________________

Order nr.:       ___________________________________

Tel nr.:            ___________________________________

E-post:           ___________________________________

Underskrift:   ___________________________________

Datum:           ___________________________________

2014. All rights reserved. Capida.se